Monday, May 31, 2010

ISRAEL FORCES STORM. EURONEWSMYΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

''ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ'' ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ

''- Της τηλεγράφησα λουλούδια. - Ουίσκι; Τζιν;
- Σήμερα οι αργυροί της γάμοι. - Το νου σας μην
πηδήξει στο φουστάνι σας ο σκύλος·
θα το λασπώσει· τον παραμελούν· γίνεται οικείος.

- Τζιν παρακαλώ. Μένει τώρα στο Κεντ. Πάντα
θα τη θυμούμαι στην εκκλησιά. Σα βγήκαμε έβρεχε· μια μπάντα
έπαιζε στ' άλλο πεζοδρόμιο· θαρρώ Στρατός της Σωτηρίας.
- Μέρες του Μάη, ο χρόνος της Μεγάλης Απεργίας.

- Δεν είχαμε ούτε εφημερίδες. - Δέστε το βουνό·
όταν βυθίσει τέλος πάντων ο ήλιος θά ειναι μονόχρωμο και ειρηνικό.
Αυτό ειναι ο Άγιος Ιλαρίων. Το προτιμώ με το φεγγάρι.
- Γράφει πως έχει κι ένα φάντασμα που τριγυρνά μ' ένα σβηστό φανάρι.''

〜カンブリア紀の海〜

''GROWTH IN A TIME OF DEBT'' Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff

This paper was prepared for the American Economic Review Papers and Proceedings. REINHART:
Department of Economics, 4115D Tydings Hall, University of Maryland, College Park,
Maryland 20742; email: creinhar@umd.edu; ROGOFF: Economics Department, 216 Littauer
Center, Harvard University, Cambridge MA 02138-3001; email: krogoff@harvard.edu. The
authors would like to thank Olivier Jeanne and Vincent R. Reinhart for helpful comments and the
National Science Foundation Grant No. 0849224 for financial support.
''GROWTH IN A TIME OF DEBT'' Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff

BIBI TANGA

ibi Tanga est un chanteur musicien français d'origine centrafricaine influencé par la culture jazz, funk et afrobeat. Depuis 2003 il collabore avec le Professeur Inlassable. En 2006, ils sortent leur premier album commun, "Yellow Gauze", unanimement salué par le public et la critique.


John Butler Trio

Amoureux de John Butler, l'heure est historique : c'est le nouveau trio du guitariste australien qui sera à Bourges, avec Nicky Bomba à la batterie et Byron Luiters à la basse. Mais le programme reste le même, après la sortie d'April Uprising, quatrième album du trio : dobro en furie, incursion dans toutes les rythmiques et toutes les formes énergiques de la musique actuelle entre rock, power funk, pop, et indie.

Sunday, May 30, 2010

''CITIZEN MARIA'' ATHENES par ''arte''

Pendant tout le mois de juin, une jeune Athénienne mène l'enquête dans un webdoc citoyen et interactif qui se construira avec les internautes au jour le jour.
Maria Nathanail est une jeune femme de 28 ans qui travaille dans un cabinet d’avocats. Diplômée, elle ne parvient pas, comme la plupart des jeunes aujourd’hui en Grèce, à gagner un salaire supérieur à 700 Euros.
Baptisée "Génération 700", cette jeunesse vit longtemps chez ses parents et ne croie guère en l’avenir. Maria a la chance, malgré tout, d’avoir un emploi et un petit appartement à Exharia, au centre ville d’Athènes, près de l’Ecole Polytechnique, là où avait commencé la révolte contre la dictature dans les années 1970 ainsi que les émeutes de 2008.
A lire la suite..

Comment le Financial Times alimente la crise

''..Bref, tout cela n’est pas sérieux et prêterait à sourire si le FT n’en était pas à son second mauvais coup. Ainsi, le 27 janvier, il affirmait que la Chine venait de refuser d’acheter 25 milliards d’euros d’emprunt grec, apporté en exclusivité par l’intermédiaire de Goldman Sachs. Un papier qui a déclenché la panique sur les marchés, deux jours après une émission de dette réussie par la Grèce. La crise risquait de se calmer, cela aurait été dommage pour les ventes du FT. Depuis, curieusement, le journal britannique n’est plus revenu sur cette information capitale qui aurait à tout le moins mérité une enquête, y compris pour démontrer comment on s'est fait manipuler ? Trop dangereux, peut-être?..''

La suite a lire..

Ιστορία και μυθοπλασία Tης Ελισαβετ Kοτζια

''Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην ιστορία και τη μυθοπλασία; Κατορθώνουν να εκφράσουν τις ανταγωνιζόμενες αλήθειες του αποδεικτικού υλικού και της φαντασίας ή μοιράζονται το κοινό εγχείρημα της νοηματοδότησής τους μέσω του εργαλείου της αφήγησης; Και αν δεχθούμε πως υπάρχουν πράγματι τόσο ακαταμάχητα και απολύτως διακριτά από τη δημιουργική φαντασία, στοιχεία όσο εμφανίζονται να είναι τα ιστορικά γεγονότα, αμφιβάλλει κανείς πως η μορφή της ιστορίας επιβάλλεται και δεν ανευρίσκεται; Μήπως άλλωστε τα εργαλεία του ιστορικού -η αναδρομή, η επιλογή και η επανασύνδεση- δεν είναι ίδια με τα εργαλεία του μυθιστοριογράφου; Και όσο ευσυνείδητες κι αν είναι οι καταγραφές της, δεν είναι αλήθεια πως η ιστορία συντάσσεται μέσα από την πληθώρα ή την ένδεια του υλικού, καθώς και μέσα από μια αίσθηση σημασίας την οποία δεν διαθέτουν εκείνοι που ζουν κατά τη διάρκειά της; Οχι μόνον η φύση της ιστορίας, αλλά και οι σκοποί της μοιάζουν να αντικατοπτρίζονται στη μυθοπλασία. Σύμφωνα με την κριτικογράφο του TLS Kathryn Sutherland..''
read more..

''SALOME'' R.STRAUSS/ROYAL OPERA ΣΚΗΝΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Τῌ ΚΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ

Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια τῆς Ἑορτῆς γ' καὶ τῆς Ἁγίας γ'. Στιχηρὰ τῆς Ἁγίας
Ἦχος πλ. δ'
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ
Αἴγλῃ παρθενίας λάμπουσα, Θεοδοσία σεμνή, καὶ πορφύραν δι' αἵματος, μαρτυρίου πάνσοφε, βεβαμμένην λαμπρότατα, περιθεμένη καὶ ὑπερκόσμιον, Χριστοῦ νυμφῶνα κατασκηνώσασα, κόρη πανάμωμε, συγχορεύεις τάξεσιν, Ἀγγελικαῖς, ὄντως ἀκατάλυτον, χορείαν ἔνδοξε.
Μάρτυς παρθένε πανεύφημε, Θεοδοσία Χριστόν, ὁλοκλήρως ποθήσασα, τῶν βασάνων ἤνεγκας, τὰς πληγὰς καρτερώτατα, αἰκιζομένη διὰ τὸν σὸν ἐραστήν, καὶ ξεομένη πλευρὰς ταῖς μάστιξιν· Ὢ τῶν ἀγώνων σου, καρτερᾶς ἐνστάσεως! δι' ἧς πρὸς γῆν, ὄντως καταβέβληκας, τὸν ὑπερήφανον.
Κάλλει ψυχῆς τε καὶ σώματος, κεκοσμημένη φαιδρῶς, τῷ Χριστῷ προσενήνεξαι, τὸν τῆς δόξης στέφανον, παρ᾽ αὐτοῦ ἀναδήσασθαι, Θεοδοσία Μάρτυς πανένδοξε, καὶ βασιλείας σαφῶς διάδημα, ὄντως πολύτιμον, ἐπαξίως δέδεξαι, σῇ κορυφῇ, νύμφη παναμώμητος, φανεῖσα πάνσοφε.
Δόξα... Καὶ νῦν... τῆς Ἑορτῆς
Εἰ τύχοι ἡ νηστεία τῶν Ἀποστόλων
Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκον
Ἦχος πλ. δ'
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ
Πάντοτε πράττων τὰ ἄτοπα, τὸν ποιητήν μου Θεόν, παροργίζω ὁ ἄθλιος, καὶ πτοοῦμαι πάναγνε, τὴν αἰώνιον κόλασιν, καὶ τοῦ πυρὸς τὴν φλόγα τὴν ἄσβεστον. Καὶ τῶν σκωλήκων τὴν ἀγριότητα, ὧν με ἐξάρπασον, Δέσποινα πανύμνητε, τὸν σὸν Υἱόν, Λόγον καὶ φιλάνθρωπον καθικετεύουσα.
Ἢ Σταυροθεοτοκίον
Τὶ τὸ ὁρώμενον θέαμα, ὃ τοῖς ἐμοῖς ὀφθαλμοῖς, καθορᾶται ὦ Δέσποτα: ὁ συνέχων ἅπασαν, κτίσιν ξύλῳ ἀνήρτησαι, καὶ θανατοῦσαι, ὁ πᾶσι νέμων ζωὴν ἡ Θεοτόκος κλαίουσα ἔλεγεν, ὅτε ἑώρακεν, ἐν Σταυρῷ κρεμάμενον, τὸν ἐξ αὐτῆς, ἀρρήτως ἐκλάμψαντα, Θεὸν καὶ ἄνθρωπον.
Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ τῆς Ἑορτῆς.
Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'
Κατεπλάγη Ἰωσὴφ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ
ᾨδὴ ε'
Σὺ Κύριέ μου φῶς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ
ᾨδὴ ς'
Θύσω σοι, μετὰ φωνῆς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ
Κοντάκιον Ἦχος β'
Τὰ ἄνω ζητῶν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ
ᾨδὴ ζ'
Ἐν τῇ καμίνῳ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ
ᾨδὴ θ'
Λίθος ἀχειρότμητος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ROYAL OPERA HOUSE ''TOSCA'' ZEFFIRELLI/ MARIA CALLAS

Music by.......... Giacomo Puccini Directed by.......... Franco Zeffirelli Baron Scarpia.......... Tito Gobbi Sciarrone.......... Dennis Wicks Spoletta.......... Robert Bowman Mario Cavaradossi.......... Renato Cioni Floria Tosca.......... Maria Callas

''PRISON VALLEY''.Cañon CITY COLORADO A WEB DOCUMENT.

http://prisonvalley.arte.tv/en/#/riviera-motel/map/

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΑ ΔΡΥΜΟΥ/RECETTES DU FORET NOIR 2 ''ROTI DE BOEUF AUX LEGUMES''


Ingrédients pour 6 personnes

Divers légumes (oignons, betteraves rouges, carottes), au moins 1 grosse pomme de terre par personne, 1 kg de rôti de bœuf (rosbif), 200 g de lard maigre, 4 baies de genièvre, 1 c. à café de graines de coriandre, 3 clous de girofle, 5 grains de piment, 1 c. à café de poivre noir, 1 pincée de cannelle, 1 macis (écorce de la noix de muscade), 1 pincée de paprika, 8 feuilles de laurier, graisse, sel

Pour la sauce : 100 g de fromage râpé, 3 c. à soupe de farine d'épeautre, 50 g de beurre, ¼ l de bouillon de viande, 1/8 l de lait, cumin, poivre, sel

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

DEFORESTATION AU BRESIL

Alerte, on grignote l’Amazonie ! La lutte contre la déforestation donne ses premiers résultats : l’an dernier, « seulement » 7000km carré de forêt ont été coupés, c’était 4 fois plus il y a 5 ans. Mais il y a encore beaucoup à faire pour sauver l’Amazonie. La preuve depuis le ciel.

Saturday, May 29, 2010

A RARE LITTLE PERL: SELAH SUE 19 years old!

Selah Sue a du cran : elle reprend Amy Winehouse et Duffy avec une voix soul impressionnante de maturité qui suscite l'engouement sur la toile.
Avec dans son bagage des influences jamaïcaines, reggae et folk, Selah Sue fait son bout de chemin jusque dans les festivals européens les plus prestigieux, du North Sea Jazz à Rotterdam au festival de Dour en Belgique. Cette petite perle en devenir a, à déjà bien des égards, tout d'une grande artiste du haut de ses vingt printemps. Indiscutablement, LA nouvelle révélation belge.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΑ ΔΡΥΜΟΥ/ RECETTES DU FORET NOIR 1/4: SPAETZLE AU FROMAGE

Ingrédients pour 4 personnes


400 g de farine
4 œufs
1 c. à café de sel
quelques c. à soupe d'eau froide
1 c. à soupe d'huile
250 g de fromage râpé (emmental par ex.)
100 g de beurre
4 oignons coupés en fines rouelles
poivre

Lire la suite..

LA GRECE EST UN PAYS MODERNE?

''..Dès le début des années quatre-vingt-dix, deux éminents universitaires grecs, Nikiforos DiamandourosNikos Mouzelis, ont diagnostiqué l’existence en Grèce d’un conflit entre deux cultures politiques dominantes, celle « des opprimés » (une culture pré-démocratique propice aux réseaux clientélistes de pouvoir, très influencée par l’Église orthodoxe et ses conceptions antioccidentales, fortement étatique et assez ambivalente face au capitalisme et aux forces du marché), et celle « de la modernité » (une culture favorable à une rationalisation de la société et de la politique sur le modèle du libéralisme, de la laïcité, de la démocratie et du capitalisme, et à un jeu politique exercé par des partis politiques modernes et non par des réseaux de pouvoir clientélistes et personnalisés). Diamandouros et Mouzelis ont tous deux constaté qu’on retrouvait des éléments de ces deux cultures à gauche comme à droite du spectre politique..'' 

LOOKING INTO THE PAST

Looking into the past is a Flickr Pool where images are made by finding old photographs of places, printing them out, and then holding the print up in the modern day location that the original photograph was taken. At the time of this writing more than 800 submissions can be found in the group. Below are a few samples.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Η αυτοτελής εκπομπή «ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ, Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ, Η ΖΩΗ ΤΟΥ» σκιαγραφεί τη ζωή του Συγγραφέα ΣΤΡΑΤΗ ΤΣΙΡΚΑ, η οποία ήταν ένας αγώνας ασταμάτητος να συμφιλιώνει την πράξη με το λόγο. Γεννημένος στην ΑΙΓΥΠΤΟ τον Ιούλιο του 1911, φανερώνει από μικρός την ικανότητά του στη συγγραφή και την ανάγκη του να αγωνιστεί για έναν καλύτερο κόσμο. Ο αιρετικός χαρακτήρας του και η προσπάθεια του να περιγράψει στα έργα του την αλήθεια για τους αγώνες των κομμουνιστών, τον έφεραν πολλές φορές σε αντιπαράθεση με το ΚΚΕ και στην οριστική διαγραφή του, καθώς αρνήθηκε να αποκηρύξει το δεύτερο μέρος από την τριλογία του «ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ», την «ΑΡΙΑΓΝΗ». Το 1927 εμφανίζεται πρώτη φορά στα γράμματα με τη δημοσίευση έργων του σε λογοτεχνικά περιοδικά της ΑΙΓΥΠΤΟΥ με το όνομα ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ. Η ζωή τον οδήγησε από το ΚΑΪΡΟ στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, όπου γνώρισε τον Ποιητή Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ το 1930 και έπειτα έγραψε το έργο τομή για την ποίηση του ΚΑΒΑΦΗ με τον τίτλο «Ο ΚΑΒΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ». Μετά το βομβαρδισμό της ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ από τους Γερμανούς κατά την περίοδο του Β Παγκοσμίου Πολέμου, ο Συγγραφέας πηγαίνει στην ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, όπου ξεκινά τη συγγραφή ενός από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, των «ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ». Στην εκπομπή, αναλύεται ο χαρακτήρας του ήρωα ΜΑΝΟΥ στις «ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ» και τα ιστορικά γεγονότα, που παρουσιάζονται στην τριλογία και έχουν σημαδέψει τη ζωή του Συγγραφέα αλλα και τη σύγχρονη ΕΛΛΑΔΑ. Στην ΑΘΗΝΑ, δημοσιογραφεί και μεταφράζει, ενώ δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος στα γεγονότα που στιγματίζουν την ΕΛΛΑΔΑ και το αριστερό κίνημα, όπως η Δικτατορία των Συνταγματαρχών και η διάσπαση του ΚΚΕ. Το 1976, ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ, επηρεασμένος άλλη μια φορά από τα ιστορικά γεγονότα της εποχής, γράφει το μυθιστόρημα «ΧΑΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΗ», με αναφορά στην εποχή των Ιουλιανών. Αυτή την τριλογία όμως δεν πρόλαβε να την ολοκληρώσει, καθώς έφυγε από τη ζωή στις 27 Ιανουαρίου του 1980. Η εκπομπή πλαισιώνεται από πλούσιο αρχειακό υλικό από τον Α και Β Παγκόσμιο Πόλεμο, από τον Ισπανικό και τον Ελληνικό Εμφύλιο, από τη Δικτατορία του ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΑ και των Συνταγματαρχών, από την εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου και από την κηδεία του φοιτητή ΣΩΤΗΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ.

LIVE! MARIANA RAMOS

ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ''ANTΙΠΑΞΟΙ''

Επισκεπτόμαστε τους Αντίπαξους που απέχουν μόλις 15 λεπτά από τους Παξούς, όπου οι ιστιοπλόοι και οι κάθε λογής θαλασσοπόροι έχουν ανακαλύψει εδώ κααι χρόνια έναν αληθινό παράδεισο. Οι Αντίπαξοι συνολικής έκτασης μόλις 3 τετραγωνικών χιλιομέτρων με λιγοστούς κατοίκους το χειμώνα, το καλοκαίρι κατακλύζονται από Έλληνες και ξένους τουρίστες, κυρίως Ιταλούς και Βρετανούς. Όλοι τους φαίνονται εντυπωσιασμένοι από το συνδυασμό του πρασίνου, που φτάνει μέχρι τη θάλασσα και των πεντακάθαρων νερών.

Friday, May 28, 2010

Η ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ, Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ή ''ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ'' του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΤΣΑΝΤΙΛΗ

 


''..Γιατί άραγε φυτρώνει σε κάθε νησί του Αιγαίου από ένα διαφορετικό είδος του γένους Nigella; Γιατί οι ξερολιθιές των αιγαιοπελαγίτικών νησιών φιλοξενούν από ένα διαφορετικό είδος σαύρας του γένους Podarcis; Γιατί στα μακρινά Galapagos, χαμένα στην απεραντοσύνη του Ειρηνικού, κάθε νησί έχει ένα δικό του είδος σπίνου, ένα δικό του είδος γιγάντιας χελώνας, ένα δικό του ξέρω ’γω τι; Προς τι όλη αυτή η ποικιλομορφία; Η απάντηση είναι ότι και η φύση απεχθάνεται τον ανταγωνισμό, ίσως ακόμη πιο βίαια και από τον καπιταλισμό. Στον αγώνα για την επιβίωση επικρατούν τα είδη που έχουν βρει μια «τρύπα στην βιόσφαιρα»..''
Διαβάστε περισσότερα..

 Και δείτε το ''παίγνιον'' daisyworld -gaia''

CAPPELLA SISTINA

VATICAN-CAPELLA SISTINA , με τις τοιχογραφίες του Μιχαήλ Άγγελου.

Αφού γεμίσει η οριζόντια μπάρα, κρατάμε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού
και μετακινούμε αργά το βελάκι πάνω-κάτω αριστερά-δεξιά.

Με το + και το - κάτω αριστερά, μεγέθυνση η σμίκρυνση της εικόνας για να δούμε από κοντά οποιοδήποτε σημείο στην αίθουσα.

κ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ Τ΄ΑΚΟΥΣ? κ. ΤΣΙΠΡΑ ΤΙ ΛΕΣ? κ. ΣΤΡΟΣ ΚΑΝ ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ..FOLLOW THE UNTAXED MONEY IN EXARXEIA

Η δουλειά που έκανε ο Υπουργός στα θέματα ασφάλειας του πολίτη είναι τιτάνια. Ύστερα από χρόνια ,που επικρατούσε το απίστευτο δόγμα προαναγγελίας της χρεοκοπίας μιας χώρας ''Τα Εξάρχεια είναι γκέτο'', κάτοικοι και καταστηματάρχες προσπαθούν να επιβάλουν τον Νόμο μόνοι και πάλι. Είναι ακατανόητο γιατί η δίωξη ναρκωτικών και το ΣΔΟΕ δεν επεμβαίνουν να συλλάβουν τους εμπόρους ναρκωτικών που ανενόχλητοι και φοροδιαφεύγοντες κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί το Υπουργείο Υγείας και ο ΟΚΑΝΑ δεν προσφέρουν κάποια βοήθεια στα παιδιά ,που οδηγούνται στην μικροκλοπή και στον θάνατο. Γιατί ο ΣΥΝ δεν καταλαβαίνει ότι στα Εξάρχεια αυτοί που κυριαρχούν δεν είναι οι διακινητές ιδεών, αλλά άλλου τύπου διακινητές? Ας ελπίσουμε ότι ,όπως και στη Ρόδο που υποδέχτηκαν τους τουρίστες οι κάτοικοι και όχι οι απίθανοι τύποι του ΠΑΜΕ, οι κάτοικοι των Εξαρχείων θα κάνουν αυτό που δεν θέλησαν ή δεν μπόρεσαν να κάνουν οι αστυνομικοί και παλαιότερα οι ''αναρχικοί'' ,ή οι αναρχικότεροι.
''..Η πλατεία Εξαρχείων έχει εδώ και δέκα ημέρες αλλάξει. Προς το καλύτερο, το πιο ανθρώπινο. Με κόπο και προσωπικές θυσίες των κατοίκων, που είχαν απηυδήσει από την προκλητική, όπως λένε, κατάσταση, την υπό το φως της ημέρας ανεξέλεγκτη διακίνηση ναρκωτικών και την ανοχή της Αστυνομίας. «Τέσσερις μήνες τώρα τα Εξάρχεια είχαν κάθε μέρα διμοιρίες στη Στουρνάρη και στη Θεμιστοκλέους, τακτικές πεζές περιπολίες, και όμως, το εμπόριο ναρκωτικών όχι μόνο συνεχιζόταναλλά πύκνωνε. Οι αστυνομικοί το ανέχονταν, παρά τις εκκλήσεις μας, όχι μόνο τώρα, εδώ και 30 χρόνια» λέει ο επιχειρηματίας και κάτοικος της περιοχής κ. Ευτύχης Νεοφύτου, που κάθεται μαζί με άλλους κατοίκους μπροστά από τη μικροφωνική που έχει εγκατασταθεί πάνω στην πλατεία, προκειμένου να ενημερώνουν οι κάτοικοι τους περαστικούς για την πρωτοβουλία τους, αλλά και για να παίζει μουσική. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι..''
Διαβάστε περισσότερα.. 
Διαβάστε και ένα παλαιότερο άρθρο μας 
''...Κι ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Ενα ωραίο πρωί σαν από Θεία Δίκη εμφανίστηκαν νέοι, που αργότερα μάθαμε ότι είναι αναρχικοί, και πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Εδιωξαν τα βαποράκια που, απ΄ ό,τι φάνηκε, τα γνώριζαν ένα προς ένα. Τα έδιωξαν χωρίς πολλές κουβέντες, χωρίς να πειράξουν τα δυστυχή θύματά τους και με κάποια ψιλοσπρωξίματα κάλυψαν το κενό του Κράτους που είχε ωραιότατα σχηματιστεί στην πλατεία Εξαρχείων. Η Φύση, όπως γνωρίζουμε, δεν αντέχει το κενό. Το γεμίζει..''


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΤΕΣΙΝΟ ''ΑΝΤΙΟ'' ΣΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ

TERRES AUSTRALES 4 ''BIODIVERSITE AU KERGUELEN''

Thursday, May 27, 2010

CROISIERE EN TERRES AUSTRALES 1

Partons naviguer vers les 50èmes hurlants, entre la pointe de l’Afrique et le pôle Sud. L’une des équipes de Global a pu monter à bord du « Marion Dufresne » : un navire océanographique, le plus grand d’Europe. Alors 2 fois par an, le Marion Dufresne quitte la Réunion et part ravitailler ces petits morceaux de France situés à plus de 15.000 kilomètres de Paris. Embarquement pour une croisière australe.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ

Ανάρτηση του Ι.Κ.
 Ο Όμιλος Προβληματισμού και Παρέμβασης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ» [ΑΡ.ΣΗ] με την ευκαιρία συμπλήρωσης χρόνου από το θάνατο του τ. προέδρου του Μιχάλη Παπαγιαννάκη, σχημάτισε ευρύτερη Οργανωτική Επιτροπή εκδήλωσης για την προβολή της προσωπικότητας, των απόψεων και του έργου του. Η εκδήλωση θα γίνει στις 27 Μαΐου 2010 στην αίθουσα του ΕΒΕΑ , Ακαδημίας 7, 6ος όροφος, στις 6.30 μμ. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής θα μιλήσει ο Στ. Λιβαδάς.
Για το Μιχάλη θα μιλήσουν οι:

Φώτης Κουβέλης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργός Παιδείας

Μαρία Βασιλάκου, Προεδρεύουσα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Πρασίνων στη Βουλής της Βιέννης

Γιώργος Γιαννουλόπουλος, δημοσιογράφος

''Ο ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΙ Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ'' του MARTIN WOLF

''..Yet life is more complex than in Aesop’s fable. Today, the ants are Germans, Chinese and Japanese, while the grasshoppers are American, British, Greek, Irish and Spanish. Ants produce enticing goods grasshoppers want to buy. The latter ask whether the former want something in return. “No,” reply the ants. “You do not have anything we want, except, maybe, a spot by the sea. We will lend you the money. That way, you enjoy our goods and we accumulate stores.”
''..The ants look at the prosperity of grasshopper colonies and tell their bankers: “Lend even more to grasshoppers, since we ants do not want to borrow.” Ants are far better at making real products than at assessing financial ones. So grasshoppers discover clever ways of packaging their grasshopper loans into enticing assets for ant banks..'' ''F.T.''
read  more..

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΜΟΥ! ( ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ..ΚΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ)

Ο κυρ-Κώστας και η κυρά-Φρόσω είναι παντρεμένοι για 50 χρόνια και έχουν περάσει τα 70. Όλη του τη ζωή ο κυρ-Κώστας ονειρευόταν ένα ζευγάρι παπούτσια από δέρμα κροκοδείλου και αποφάσισε ότι ήρθε επιτέλους η στιγμή για να τα πάρει.
Μπαίνει λοιπόν στο σπίτι του με τα καινούρια του παπούτσια και ρωτάει τη γυναίκα του:
- Λοιπόν γυναίκα βλέπεις κάτι το διαφορετικό επάνω μου;
- Τι το διαφορετικό μπορεί να έχεις Κώστα μου; Φοράς το ίδιο πουκάμισο όπως πάντα και το ίδιο παντελόνι όπως πάντα...
Ο κυρ-Κώστας δεν το έβαλε κάτω. Πήγε στο υπνοδωμάτιο και έβγαλε όλα του τα ρούχα εκτός από τα παπούτσια του και ξαναβγήκε έξω.
- Τώρα βλέπει κάτι διαφορετικό επάνω μου; την ξαναρωτά.
- Τι το διαφορετικό Κώστα μου; Κρέμεται προς τα κάτω όπως πάντα... του απαντά η κυρά-Φρόσω.
Προσβεβλημένος ο κυρ-Κώστας βάζει τις φωνές!
- Ακριβώς! Και ξέρεις γιατί κρέμεται προς τα κάτω; Γιατί κοιτάζει τα καινούρια μου παπούτσια!
- Ε, τότε καλύτερα να αγόραζες καινούργιο καπέλο!
Μία ανάρτηση του Ι.Κ. που για ευνόητους λόγους διατηρεί την ανωνυμία του!

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΣΤΟ Δ.Ν.Τ.(μπας και βοηθήσουμε να σταματήσουν έγκαιρα)

'' Πολλές ευρωπαϊκές και μη χώρες έχουν ήδη πάρει γενναία και έξυπνα μέτρα μείωσης των κρατικών δαπανών. Διπλωμάτης ευρωπαϊκής χώρας μου εξέφρασε την έκπληξή του γιατί το γεγονός ότι το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τόσους μήνες μετά τη δημοσιονομική κρίση δεν έχει ακόμα ανακοινώσει καμιά απόφαση για μείωση του αριθμού των Πρεσβειών και των Προξενείων. Γιατί, μου έλεγε ο φίλος διπλωμάτης, δεν αποφασίζει το Υπουργείο σας να κλείσει Πρεσβείες που δεν είναι πρώτης προτεραιότητας για την Ελλάδα; στο Περού, στη Κούβα και σε πολλές άλλες χώρες αλλά και υπεράριθμα Προξενεία που κοστίζουν εκατομμύρια;..''

Πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Στην Παιδεία? Στα Νοσοκομεία? Στην Μέση? Στην απελευθέρωση των επαγγελμάτων? Στην τοπική αυτοδιοίκηση? Στα κόμματα? Στις εισφορές υπέρ τρίτων? Ελπίζω ο προηγούμενος κύριος Wolf να μην τα διαβάσει..Έτσι έχουμε εγγυμένη την χρεοκοπία, μπας και τότε βάλουμε μυαλό υποχρεωτικά. Ο ορθολογισμός δεν θα περάσει

TRANSFORM THE FORM

TERRES AUSTRALES 3 : KERGUELEN

''L’archipel, d’une superficie d’environ 7 215 km2, est constitué d’une île principale, la Grande Terre entourée de plus de 300 îles et îlots satellites, pour la plupart très proches (souvent quelques centaines de mètres) de l’île principale, si l’on excepte les groupes plus éloignés des îles Nuageuses et des îles Leygues au nord, et quelques îlots solitaires au sud. Les côtes sont dans leur ensemble extrêmement découpées avec quelques grands golfes et de nombreuses baies secondaires ainsi que de longs fjords. Le point culminant est le Mont Ross (1 850 m). La Grande Terre avec ses 6 675 km2 (les 3/4 de la superficie de la Corse) représente 92% de la superficie totale de l’archipel et s’étend sur environ 150 km d’ouest en est et 120 km du nord au sud. Elle culmine au mont Ross (1850 m) et est couverte, à l’ouest, par la calotte glaciaire Cook..''

Wednesday, May 26, 2010

''Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΗΣ'' ΦΥΛΛΟ ΜΑΓΙΟΥ ΜΟΥ ΜΙΣΕΨΕΣ. ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΟ''Ανάστατοι οι νεκροί:. Υψηλά τεκμήρια για τους τάφους! [σελίδα 7].''
''Και ένα ξέσπασμα  ειλικρίνειας: Κώστας Καραμανλής: Όχι θα καθόμουν να σκάσω! [σελίδα 9].
Και άλλες συνταρακτικές ειδήσεις στο νέο φύλλο του πλούσιου ηλεκτρονικού περιοδικού της μιας σελλίδας.
Όλα τα κόμματα συστρατεύονται για την αντιμετώπιση του εθνικού κινδύνου..
''..Το ΚΚΕ, σε μια κίνηση διαλλακτικότητας, αποφάσισε να αποκλείσει μόνο τα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων όπου διαμένει το μεγαλύτερο τμήμα της πλουτοκρατίας.Συνεναιτικός και ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδέχτηκε τελικά την ύπαρξη κρίσης, ενώ το μέλος του κόμματος, Α. Αλαβάνος, εξετάζει την περίπτωση να επιτρέψει την έξοδο του πρωθυπουργού από τη χώρα μετά από ομόφωνη απόφαση της Βουλής!..''
Διαβάστε περισσότερα για να ενημερωθείτε σε βάθος..

Υ.Γ. Και μην κάνετε κλικ στις σελίδες. Δεν υπάρχουν..ΝΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΑΜΑ ΠΙΑ. ΕΙΠΑΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ

ATHENS 1900


The Slides..
The Photos..

TERRES AUSTRALES 2: CROZET

''Les îles Crozet (340 km2) sont composées de cinq îles volcaniques. La plus élevée culmine à 1 050 m. Le climat est typique de la zone subantarctique, particulièrement venteux et pluvieux, avec une température moyenne de l’air de 5°C et l’eau de 4°C. L’archipel se situe entre les latitudes 45° 95’ et 46° 50’ Sud et les longitudes 50° 33’ et 52° 58’ Est, dans le sud de l’océan Indien entre Madagascar et l’Antarctique. L’archipel est divisé en deux groupes distants d’environ 110 km . Le groupe occidental comprend les Cochons, les Apôtres et les Pingouins appelé îles Froides par Marion Dufresne qui les découvrit en 1772. Le groupe oriental comprend l’île de la Possession et l’île de l’Est..''
Lire la suite..

Tuesday, May 25, 2010

SHORT TERM MEMORY TEST 3

The Test..

ΘΑ ΤΟΝ ''ΦΑΝΕ'' ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ? ΖΩΝΤΑΝΟ?

''.. Much reporting on opposition to the Obama administration portrays it as a sort of populist uprising. Yet the antics of the socialism-and-death-panels crowd are only part of the story of anti-Obamaism, and arguably the less important part. If you really want to know what’s going on, watch the corporations.How can you do that? Follow the money — donations by corporate political action committees.
Look, for example, at the campaign contributions of commercial banks — traditionally Republican-leaning, but only mildly so. So far this year, according to The Washington Post, 63 percent of spending by banks’ corporate PACs has gone to Republicans, up from 53 percent last year. Securities and investment firms, traditionally Democratic-leaning, are now giving more money to Republicans. And oil and gas companies, always Republican-leaning, have gone all out, bestowing 76 percent of their largess on the G.O.P.
These are extraordinary numbers given the normal tendency of corporate money to flow to the party in power. Corporate America, however, really, truly hates the current administration. Wall Street, for example, is in “a state of bitter, seething, hysterical fury” toward the president, writes John Heilemann of New York magazine. What’s going on?'' Paul Krugman

IS THE EUROZONE INSOLVENT? SHOULD GREECE BAILOUT GERMANY?

''..What is the size of the problem? International Monetary Fund estimates suggest that the eurozone is well behind the US in terms of writing off bad assets. I have heard credible reports suggesting that the underlying situation of the German Landesbanken is even worse than those estimates suggest. Last year, a story made the rounds in Germany, according to which a worst-case estimate would require write-offs in the region of €800bn – about a third of Germany’s annual GDP. If you were to add this to Germany’s public debt, you might jump to the conclusion that Greece should bail out Germany, not the other way round. While that is probably a little exaggerated, there are serious questions about whether the eurozone is still in a position to issue such massive guarantees. So, given what happened to those subprime CDOs, what hypothetical rating should we then attach to that €440bn eurozone SPV? A triple A?..'' ''F.T.''  Wolfang Munchau
read more..
Εν αρχή ήτο η Ελλάς. Στη συνέχεια ο νότος της Ευρωζώνης.Μετά η Γερμανία. Και τώρα η Ευρωζώνη. Η καλή εφημερίδα αν κάνει δυο βηματάκια ακόμη, θα φτάσει στην αλήθεια. Η Μ.Βρετανία και ΗΠΑ είναι κι αυτές μέχρι το λαιμό στα χρέη, και κόβουν μονέδα. Ας αφήσουν λοιπό τα κόλπα, και ας αποδεχτούν ότι είμαστε στην αρχή της δεύτερης φούσκας. Μετά τα suprimes, τώρα τα κρατικά ομόλογα. Και μετά το πετρέλαιο, τα όσπρια κλπ. Μόνη λύση είναι η από κοινού αντιμετώπιση του προβλήματος-ο Ομπάμα το έχει καταλάβει-και ο από κοινού άμεσος έλεγχος των κερδοσκοπικών κεφαλαίων, που δρουν καταλυτικά στην κρίση και δεν δίνουν χρόνο στις υπεύθυνες κυβερνήσεις να διορθώσουν τα λάθη τους. Αλλιώς φίδι κωλοβό μας έφαγε όλους εμάς.Και το City

Crackdown in Bangkok

Earlier today, soldiers from the Thai Army broke down barricades and entered the fortified camp occupied by anti-government Red Shirt protesters for the past several weeks in downtown Bangkok. Several clashes took place, and Red Shirt leaders announced to their followers that they were surrendering to police as the soldiers approached. Many protesters dispersed, but some continued to battle with grenades, guns, slingshots and fire, setting as many as 20 locations ablaze in central Bangkok. At this stage, it is unclear how many have been killed or injured, but at least five are known to have died, with dozens more injured. Thai authorities have imposed a curfew as they battle fires, process detainees and clear the rest of the Red Shirt encampment.
(39 photos total)

Monday, May 24, 2010

A GAY MARRIAGE IN EFTALOU LESBOS?

''A gay marriage in Greece? Last time I checked it was on the island of Telos that the mayor, two years ago, attempted to marry two gay couples and the Greek public attorney hastily ordered an administrative investigation. All aspects were examined - legal, moral and social - and a huge debate was carried out through newspapers and television. The two couples, as far as I remember, were ordinary people, two guys and two women. The marriage of course was never legally recognized..''
By our correspondant on the island
read more..
Do'nt panic dear Lora. You ar'nt a marxist. Just common sense..

''ΚΑΣΤAΝΙΕΣ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ'' του ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΜΑΣ Ε.ΒΑΡΔΑΚΑ

''ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ'' 2 ΑΡΚΑΣ

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ

''Στο ιστολόγιο του φίλου Αντ. Τριφύλλη, ρωτήθηκα από τον Αntonix πως προκύπτει ότι με την αποδοχή του σχεδίου Αννάν θα είχαμε επέκταση της Τουρκικής κατοχής στο σύνολο της Κύπρου. Επειδή η απάντησή μου στο ερώτημα του Antonix βγήκε μακροσκελής, άρα δυσανάγνωστη σαν σχόλιο, την περιέλαβα στην ανάρτησή μου αυτή.
Αν διαβάσουμε τις εκατοντάδες σελίδες που έχει το σχέδιο Αννάν προσεκτικά και στις λεπτομέρειες τους (όπως το είχα τότε κάνει εγώ) είμαι βέβαιος ότι θα πεισθούμε ότι πρόκειται για ένα «ευφυές» (δόλιο ίσως είναι επιτυχέστερος όρος) σχέδιο που επιδιώκει όχι την ειρηνική συγκατοίκηση και συμβίωση Κυπρίων και Τούρκων αλλά αντιθέτως την αλληλοσφαγή τους..''
Διαβάστε περισσότερα..

THE HERESY OF THE GREEKS OFFERS HOPE

 Μια ανάρτηση του B. Κούτσια από το New Mexico
''..What makes Greece different is that within its living memory is invasion, foreign occupation, betrayal by the West, military dictatorship and popular resistance. Ordinary people are not cowed by the corrupt corporatism that dominates the European Union. The right-wing government of Kostas Karamanlis, which preceded the present Pasok (Labour) government of George Papandreou, was described by the French sociologist Jean Ziegler as “a machine for systematic pillaging the country’s resources”.
The machine had infamous friends. The US Federal reserve Board is investigating the role of Goldman Sachs and other American hedge fund operators which gambled on the bankruptcy of Greece as public assets were sold off and its tax-evading rich deposited 360 billion euros in Swiss banks. The largest Greek ship-owners transferred their companies abroad. This hemorrhage of capital continues with the approval of the European central banks and governments.
At 11 per cent, Greece’s deficit is no higher than America’s. However, when the Papandreou government tried to borrow on the international capital market, it was effectively blocked by the American corporate ratings agencies, which “downgraded” Greece to “junk”. These same agencies gave triple-A ratings to billions of dollars in so-called sub-prime mortgage securities and so precipitated the economic collapse in 2008..
read more..

''GHETONIA'' AGAPI MOU FIDELLA PROTINI


Tα λόγια στο Αλωνάκι της Ποίησης..

ΚΙ ΕΝΩ Η KATHY ΜΑΣ ''ΤΑ ΧΩΝΕΙ'', Ο ROBERT ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΟΒΑΡΑ

“Οι Αμερικανοί έχουν κουραστεί να πληρώνουν πακέτα σωτηρίας,” δήλωσε, “και η απόφαση του ΔΝΤ να δώσει 50 δις για να σώσει την σοσιαλιστική Ελλάδα είναι σκανδαλώδης”.. ''zoomnews''
Διαβάστε περισσότερα..

''The European Union's decision to rescue Greece and to create a massive financial safety net for its other vulnerable debtors is a momentous event -- though success is hardly guaranteed. Contrary to popular belief, the main purpose was not to save Greece but to prevent another financial panic, à la Lehman Brothers in late 2008, that might plunge the world economy back into recession. Sagging stock prices and a falling euro are warning signs..'' ''The Whashington Post'', Robert Samuelson
read more..

Sunday, May 23, 2010

BABY SEA LION SWIM LESSON

ΚΙ ΕΝΩ ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ΚΡΩΖΟΥΝ Ο ΝΤΕΛΟΡ ΑΠΑΝΤΑ ''ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ''

ΚΑΙ ΕΝΩ ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ...
Τα παιχνίδια των αγγλοσαξώνων κατά του ΕΥΡΩ συνεχίζονται και θα συνεχίζονται όσο αντέχουν οι μεγάλοι χαμένοι της κίνησης της Μέρκελ και της Ελληνικής διάσωσης. Τώρα θα τα βάλουν και με τον Ομπάμα αν μπορέσει και ψηφίσει το Κογκρέσο τις προτάσεις του για περιορισμό των ασύδοτων και καταστρεπτικών κεφαλαίων εκτός χρηματιστηρίου. Αν υποθέσουμε ότι γινότναν αυτά που λέει ο καθηγητής, την άλλη μέρα θα έγραφαν ολοφυρόμενοι ,ότι πρέπει να βγει και η Πορτογαλία κοκ. Μην τους δίνετε σημασία. Θα ακούσουμε πολλά ακόμη, αλλά όσο τα συμφέροντα των Γερμανικών Τραπεζών και των μεγάλων της Βιομηχανίας-που εδώ και ένα χρόνο ζητάνε αύξηση των φόρων για μείωση του κρατικού της ελλείμματος-, αυτοί θα ηττώνται. Στις 4/7 θα ξέρουμε, αν κερδηθεί μια μεγάλη μάχη στο Κογκρέσο. Όχι όμως και ο πόλεμος.Είμαστε έτοιμοι να τον δώσουμε ή θα παραδοθούμε στις επιθυμίες των ορνέων?
Ο ΝΤΕΛΟΡ ΑΠΑΝΤΑ..

THALASSA : DANS LES ILES EPARSES (VISUALISATION PENDANT 7 JOURS)

Tromelin, Juan de Nova, Europa : ces îles perdues de l’Océan Indien sont des petits bouts de France oubliés.

Situées dans le canal du Mozambique et à l’Est de Madagascar, on les appelle les îles Eparses. Elles ne sont habitées que par quelques militaires et quelques scientifiques. Pourtant elles recèlent des trésors naturels et parfois des histoires dramatiques, comme celle de ces esclaves abandonnés pendant quinze ans sur un îlot désert.

Toujours dans le Canal du Mozambique, notre navigation nous conduira aussi sur les rivages africains, à la découverte du bac de Mombassa et des conséquences de la pêche illégale
http://www.thalassa.france3.fr/?page=accueil&id=1

Η ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΘΗΡΙΩΔΙΑ : Le Verfügbar aux Enfers

A l'occasion du 65ème anniversaire de la libération du camp et en présence de 400 anciens déportés et de leurs familles, "Le Verfügbar aux Enfers" est représenté exceptionnellement dans la cour d'appel du camp de concentration de Ravensbrück.

"Déportée à Ravensbrück le 21 octobre 1943, enregistrée comme "politique", Germaine Tillion parvient à écrire une opérette-revue en 3 actes. Or, le fait de se procurer de l'encre et du papier représentait une entreprise à haut risque. Se cacher pour écrire, mais aussi trouver le temps d'écrire dans l'existence harassante du détenu."

Réalisée comme acte de résistance à la barbarie nazie, cette oeuvre de Germaine Tillion n'est connue du public que depuis le printemps 2005, date de sa parution aux Editions de La Martinière.
Le Verfügbar aux enfers relève non seulement de la comédie musicale, mais du music-hall : un genre tout à fait inattendu pour décrire la condition de détenus concentrationnaires.
Ni apitoiement sur soi, ni victimisation, ce refus délibéré de l'esprit de sérieux est, pour l'auteur, une technique de combat. Présenter les torturés comme des antihéros, et ainsi mettre à distance le présent comme le passé pour consacrer toutes ses forces à la survie.

HILARY HAHN ''PAGANINI''

Τῌ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ Ὁμολογητοῦ Μιχαήλ, Ἐπισκόπου Συννάδων.
ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ
Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια τῆς Ἑορτῆς γ' καὶ τοῦ Ἁγίου γ'.
Στιχηρὰ τοῦ Ἁγίου
Ἦχος πλ. δ'
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ
Πάτερ Μιχαὴλ θεόπνευστε, τὸ κατ' εἰκόνα Θεοῦ, διετήρησας ἄμεμπτον, καὶ Χριστοῦ τὸν ἄχραντον, χαρακτῆρα ἐτίμησας, καὶ διδαχαῖς σου, πᾶσαν κατέσβεσας, τήν γλωσσαλγίαν, ψυχῆς στερρότητι. Ὢ τῶν ἀγώνων σου, καρτερᾶς ἐνστάσεως! δι' ἧς Χριστῷ, μάκαρ εὐηρέστησας, τῷ παντοκράτορι.
Πάτερ Μιχαὴλ θεόληπτε, ἱερωσύνης στολήν, ἐνδυσάμενος ἔδραμες, τῶν μαρτύρων στάδιον, καὶ Χριστῷ προσενήνεξαι, διπλοῖς στεφάνοις, μάκαρ κοσμουμενος, ἀρχιερέων, τάξεις ὀψόμενος. Ὢ τῆς ἀφράστου σου, χαρμονῆς μακάριε, ἧς μετασχεῖν, ὄντως κατηξίωσαι, θεομακάριστε.
Πάτερ Μιχαὴλ θειότατε, σὺ τῷ ποδήρει σεπτῶς, Ἀαρὼν ὥσπερ δεύτερος, καθωραϊζόμενος, τῶν Ἁγίων τὰ Ἅγια, νῦν κατοπτεύεις, ἔνδον γενόμενος, καὶ τοῦ δευτέρου καταπετάσματος, Ὢ τῆς ἀχράντου σου, ὑπὲρ νοῦν ἐλλάμψεως, Ἱεραρχῶν, θεῖον ἐγκαλλώπισμα, ἧς καὶ μετέσχηκας.
Δόξα... Καὶ νῦν... Τῆς Ἑορτῆς
Εἰ τύχοι ἡ νηστεία τῶν Ἀποστόλων
Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκον
Ἦχος πλ. δ'
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ΤΑΡΤΑ ΜΕ ΑΝΘΟΤΥΡΟ

Τάρτα με ανθότυρο, βρασμένο σιτάρι, σοκολάτα και ρούμι
Από το Fabrizio Buliani
Φωτογραφίες: Άκης Ορφανίδης
Η Συνταγή..

ΚΕΝ LOACH ''THE NAVIGATORS'' EYXΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ Φ.ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

In South Yorkshire, a small group of railway maintenance men discover that because of privatization, their lives will never be the same. When the trusty British Rail sign is replaced by one reading East Midland Infrastructure, it is clear that there will be the inevitable winners and losers as downsizing and efficiency become the new buzzwords. A cheery camaraderie is soon replaced by uncertainty and turmoil when their depot manager fills them in on the details of the new arrangement. Privatization means that the customer now comes first, something that is instilled into the men in new training sessions. But there are inconsistencies and shortsightedness to the new ways. Men used to working together now find themselves belonging to different, competing companies. Some even have to tender for their old jobs. Others decide to take the redundancy packages offered by the firm. As always, corners are cut in the interest of lowering costs, leading to a series of misadventures.

We have been asked by distributors in France, Belgium and the Netherlands to block this film from these territories. We sincerely apologize and hope to resolve the matter soon
The film..

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 2

Saturday, May 22, 2010

''UNE AFFAIRE DE FOURMI'' DE PHILIPOS VARDAKAS CONCOUR AU FESTIVA,\L DE CANNES


Réalisé par Philippos Vardakas
Musique: William Bresbee

http://www.youtube.com/user/worbzmag

BIODIVERSITY DAY 22/5 World celebrates biodiversityOn May 22nd the world will celebrate the International Day for Biological Diversity. This annual event aims to increase understanding and awareness of biodiversity, whilst stressing the importance of its conservation.

This year’s theme is “Biodiversity and Development” and seeks to emphasise the importance of biodiversity for healthy and sustainable development; bringing to attention the consequences of its loss and how this impacts on human well-being. Protecting biodiversity not only improves our environment, but benefits our health and economies. Many species have crucial uses in such diverse industries as agriculture, eco-tourism and medical research, while many others have vital roles in maintaining ecosystems and our food supplies.

This year’s event is also of particular significance as 2010 has been proclaimed as the International Year of Biodiversity, a year-long celebration of the huge variety of life on Earth. Throughout the year, as part of our ‘Most Wanted' challenge, ARKive aims to highlight the plight of the world’s threatened species by tracking down imagery for 17,000 of the most endangered animals and plants. Below is a small selection of ARKive species which play a role in improving human well-being.
read and look more..

''O ΤΡΕΛΟΣ '' ΚΩΣΤΑ ΒΑΡΝΑΛΗ

''Είχα γυναίκα, είχα και ζα,
είχα μια Βάσω με βυζά,
μα προκοπή δεν είχα.
Σε ποιο χαρέμι να παχαίνη
στα μαξιλάρια ξαπλωμένη
μασώντας τη μαστίχα!
.............
Νάχαμ' ένα βασιλιά,
δράκο με χοντρόλαιμο,
σέρτικο κι αράθυμο,
για να κάνη πόλεμο!''
Διαβάστε το ποίημα και ακούστε τον Ρίτσο..
Αλωνάκι της Ποίησης..

NO COMMENTS

H MEΤΑΛΛΑΞΗ

''Κοιτάζω το χαρτοφυλάκιό μου και με πόνο αναπολώ τις καλές μέρες των παχειών αγελάδων. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Κάθε φέτος και πιο βαθιά στην οικονομική απαξίωση. Οι μετοχές μου χάνουν την αξία τους.

Κάθε χρόνο αξίζω και λιγότερο. Σε λίγο δεν θα αξίζω τίποτε. Πριν εξαφανιστώ από προσώπου γης θα αποσυντεθώ…και…

Για στάσου! Από την αποσύνθεση βγαίνουν πλάσματα. Η μούχλα δημιουργεί τέρατα! Είναι ίσως κι αυτό μια κάποια λύση. Η μετάλλαξη!

Η μετάλλαξη!''
Rocks de Milo..

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Biodiversity 2010 from iLCP on Vimeo.

''VIRUS''

A plane carrying biological warfare crashes, causing a deadly virus to be released, killing off most of the world's population. A handful of surviving scientists are in a hurry to find a cure. Will they succeed?

Friday, May 21, 2010

THE CRISIS

The Crisis of Credit Visualized [2009][Greek subtitle] from koulis_pet on Vimeo.

ΗΠΑ: Η γερουσία υπερψήφισε τις σαρωτικές αλλαγές στη Wall Street

Σαν ατσάλινο τείχος που αλύγιστο ορμάει
στα πεδία τα σκληρά των αγορών
με αρχηγούς μας τον Ομπάμα, τον Τρισέ και τον Γλυνό
πούναι οι μάννες του λαικού  στρατού

Δίχως τανκς αεροπλάνα
μόνο φόρους στα hudge Funds
και ψυχή σαν του ευρωπαικού στρατού
με καθοδήγηση λαμπρή της Αρχηγού μας της Αγγέλας
ξεψυχάει ο αγγυλωτός της Wall Street..
(Δεχώμαιθα βελτιώσις)


Διαβάστε την είδηση..

THE REAL PROBLEM IS'NT GREECE. IS GERMANY. ''WHASHINGTON POST''

''..So says Martin Wolf, the estimable economics columnist of the Financial Times, who this week offered this wonderfully concise, if somewhat mischievous, description of how the vaunted German economic machine really works:
At one end is a powerful and highly efficient industrial export engine that generates a large trade surplus with the rest of the world, including most other countries in the eurozone. Instead of spending this new export wealth on a higher standard of living, however, parsimonious Germans prefer to save it, handing it over to thinly capitalized German banks that have proved equally efficient in destroying said wealth by investing it in risky securities issued, not coincidentally, by trading partners that need the capital to finance their trade deficits with Germany. To prevent the collapse of those banks, German taxpayers are dragooned into using what remains of their hard-earned savings either to bail out their hapless banks or their profligate trading partners..''
read more..
Ο καθ΄ένας πια λέει και από μια εξυπνάδα. Ακ'ομη και ο πολύς Martin Wolf (Financial Times-Bildemberg). Υπ΄αυτήν την έννοιαν, εμείς το είπαμε πρώτοι..
http://antonios-pressinfo.blogspot.com/2010/01/blog-post_1202.html

Η ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

''Tο γαλλικό νομοσχέδιο για τη απαγόρευση της ισλαμικής καλύπτρας σε όλους τους δημόσιους χώ-
ρους –όλα δείχνουν ότι θα υπερψηφιστεί τον Iούλιο– προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες. Πρόστιμο 150 ευρώ σε εκείνες που θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν με μπούρκα ή νικάμπ. Πρόστιμο 15.000 ευρώ και φυλάκιση ενός έτους, σε όποιον υποχρεώνει μια γυναίκα (εδώ φωτογραφίζεται ο σύζυγος) να καλύπτει το πρόσωπό της.''.
''ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ''

ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ''ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ''? SI NON E VERO E BEN TROVATO!

''..Βασικά υπονοείτε ότι η ΕΚΤ προκάλεσε επίτηδες την κρίση στην Ελλάδα ώστε να υπάρξει στενότερη πολιτική ένωση εντός της ΕΕ και της ευρωζώνης;
«Νομίζω ότι αυτό είναι το μοναδικό συμπέρασμα στο οποίο μπορεί κανείς να καταλήξει. Αν κοιτάξει τα γεγονότα, την πολιτική που ακολούθησε η ΕΚΤ τα τελευταία δέκα χρόνια και τις δηλώσεις από τους γραφειοκράτες των Βρυξελλών και της τράπεζας, καθώς και των συντακτών της Συνθήκης του Μάαστριχτ, αυτών που επιθυμούν τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κράτους, όλοι έλεγαν ότι θα έχουμε μια κρίση με το να δημιουργήσουμε μία κεντρική τράπεζα αλλά όχι ενιαία δημοσιονομική πολιτική. Και αντί να λένε ότι δεν πρέπει να δημιουργήσουμε την ΕΚΤ ή το ευρώ μέχρι να ολοκληρώσουμε την πολιτική ένωση μέσω δημοκρατικών διαδικασιών, λένε, ωραία, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε κρίση, οπότε ας το κάνουμε.

Έτσι οι Βρυξέλλες και η ΕΚΤ, σύμφωνα με το Ζακ Αταλί, δεν εξεπλάγησαν από αυτήν την κρίση. Παρατηρώντας την πολιτική της ΕΚΤ στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, πρέπει κανείς να πει ότι τίποτα δεν προκαλεί έκπληξη. Αυτό μας αφήνει με την πιθανότητα, που προκαλεί σοκ, ότι οι κρίσεις αυτές προκλήθηκαν επίτηδες με στόχο την επίτευξη του πολιτικού στόχου της πολιτικής ένωσης της Ευρώπης. Αν, όπως λένε όλοι όσοι εμπλέκονται, ότι η κρίση είναι ευκαιρία, πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε για να ενοποιήσουμε την Ευρώπη, αν η κρίση είναι τόσο καλή, τότε δεν είναι πολύ μακριά από το να πουν ότι κάποια στιγμή πρέπει να δημιουργήσουμε μία κρίση».
΄΄ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ''
Διαβάστε περισσότερα..

Αν πάντως συμβαίνει αυτό που λέει ο καθηγητής, τότε έχουμε την τιμή να περιλαμβάνουμε στην ομάδα του blog ένα εξέχον στέλεχος της διεθνούς συνωμοσίας για την δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή κρυφοχαμογελάει στις συνεντεύξεις του στην τηλεόραση, ισχυριζόμενος ακριβώς ότι η κρίση είναι ευκαιρία για περισσότερη Ευρώπη. 
Α.Τ.

''ΜΕΤΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ'' του ΒΑΣΙΛΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ. ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΛΑΤΣΗ

Μετά το Βυζάντιο Συγγραφέας: Βασίλης Φωτόπουλος
Έτος Έκδοσης: 1996
© Copyright: The Private Bank & Trust Company Limited
ISBN: 960-85776-0-8
Εκδόσεις: ΠΕΡΓΑΜΟΣ Α.Ε.
Σελίδες: 320 

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση..

THE MAIN CAUSES OF TRAFFIC ACCIDENTS

I'm applying for a government grant to study this problem further. Wish me luck.
"If it only saves one life..."


http://www.flickr.com/search/show/?q=THE+MAIN+CAUSES+OF+TRAFFIC+ACCIDENTS&m=tags&w=34842463%40N04

Thursday, May 20, 2010

LET' S BE FRIENDS

This cute little creature is called Halu. It is based on a Hallucigenia and is the ancestor of my Hallucigenoids. http://www.youtube.com/watch?v=jz_m-f...

In this video, a Halu is trying to befriend a Sporenomalocaris (based on Anomalocaris). It fails because it lacks charming parts - for now.